an appendage; something attached to something else in a subordinate capacity

listen to the pronunciation of an appendage; something attached to something else in a subordinate capacity
الإنجليزية - التركية

تعريف an appendage; something attached to something else in a subordinate capacity في الإنجليزية التركية القاموس.

adjunct
{i} ilave
adjunct
{i} ek
adjunct
muavin
adjunct
(Dilbilim) belirtecimsi
adjunct
{i} ikinci dereceden şey
adjunct
başka kelimeleri tanımlamak veya nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler
adjunct
tamamlayan
adjunct
esası teşkil etmeyen kısım
adjunct
{i} tamamlayıcı
adjunct
{i} niteleme sözcüğü
adjunct
{i} yardımcı

Tom bir yardımcı profesördür. - Tom is an adjunct professor.

الإنجليزية - الإنجليزية
adjunct
an appendage; something attached to something else in a subordinate capacity
المفضلات