an angry and disagreeable mood

listen to the pronunciation of an angry and disagreeable mood
الإنجليزية - الإنجليزية
ill humour
distemper
ill humor
an angry and disagreeable mood

  الواصلة

  an an·gry and dis·a·gree·a·ble mood

  التركية النطق

  ın änggri ınd dîsıgriıbıl mud

  النطق

  /ən ˈaɴɢgrē ənd ˌdəsəˈgrēəbəl ˈmo͞od/ /ən ˈæŋɡriː ənd ˌdɪsəˈɡriːəbəl ˈmuːd/

  كلمة اليوم

  roorback
المفضلات