an alcoholic drink made with five types of rum and fruit juices

listen to the pronunciation of an alcoholic drink made with five types of rum and fruit juices
الإنجليزية - التركية

تعريف an alcoholic drink made with five types of rum and fruit juices في الإنجليزية التركية القاموس.

zombie
zombi

Zombi kıyameti yakın! - The zombie apocalypse is nigh!

Zombiler hakkında ne biliyorsun? - What do you know about zombies?

zombie
ölü gibi kimse
zombie
uyuşuk kimse
zombie
ruh
zombie
doğaüstü güç
zombie
{i} yaşayan ölü
zombie
{i} yılan tanrı [afr.]
zombie
yılan tanrı
الإنجليزية - الإنجليزية
zombie
an alcoholic drink made with five types of rum and fruit juices

  الواصلة

  an al·co·hol·ic drink made with five types of Rum and fruit juices

  التركية النطق

  ın älkıhälîk drîngk meyd wîdh fayv tayps ıv rʌm ınd frut cusız

  النطق

  /ən ˌalkəˈhälək ˈdrəɴɢk ˈmād wəᴛʜ ˈfīv ˈtīps əv ˈrəm ənd ˈfro͞ot ˈʤo͞osəz/ /ən ˌælkəˈhɑːlɪk ˈdrɪŋk ˈmeɪd wɪð ˈfaɪv ˈtaɪps əv ˈrʌm ənd ˈfruːt ˈʤuːsəz/

  كلمة اليوم

  footle
المفضلات