an agreement between the parties or their lawyers about issues in the lawsuit

listen to the pronunciation of an agreement between the parties or their lawyers about issues in the lawsuit
الإنجليزية - التركية

تعريف an agreement between the parties or their lawyers about issues in the lawsuit في الإنجليزية التركية القاموس.

stipulation
(Askeri) kabul anlaşması
stipulation
(Kanun) şart koyma
stipulation
şart koşma
stipulation
şart

Soruşturma tamamlanana kadar kasabadan çıkmaması şartıyla onu serbest bıraktılar. - They released him with the stipulation that he should not go out of town until the investigation was complete.

stipulation
{i} kayıt
stipulation
{i} taahhüt
stipulation
{i} garanti edilen şey
stipulation
(Askeri) İDDİANIN KABULÜ, KABUL ANLAŞMASI: İspat edilmesi mümkün bütün olay, farklılık ve evrak esas muhteviyatının kabulü hususunda; savunma avukatı ile suçlu ve askeri savcı (trial judge advocate) arasında yapılan anlaşma
stipulation
{i} koşul
الإنجليزية - الإنجليزية
stipulation
an agreement between the parties or their lawyers about issues in the lawsuit

  الواصلة

  an A·gree·ment be·tween the parties or their lawyers a·bout issues in the law·suit

  التركية النطق

  ın ıgrimınt bitwin dhi pärtiz ır dher loyırz ıbaut îşuz în dhi lôsut

  النطق

  /ən əˈgrēmənt bēˈtwēn ᴛʜē ˈpärtēz ər ˈᴛʜer ˈloiərz əˈbout ˈəsʜo͞oz ən ᴛʜē ˈlôˌso͞ot/ /ən əˈɡriːmənt biːˈtwiːn ðiː ˈpɑːrtiːz ɜr ˈðɛr ˈlɔɪɜrz əˈbaʊt ˈɪʃuːz ɪn ðiː ˈlɔːˌsuːt/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات