an act or instance of negligence or carelessness

listen to the pronunciation of an act or instance of negligence or carelessness
الإنجليزية - التركية

تعريف an act or instance of negligence or carelessness في الإنجليزية التركية القاموس.

negligence
ihmal

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

Muhalefet başbakanı ihmalkarlıkla suçladı. - The opposition accused the prime minister of negligence.

negligence
savsaklama
negligence
boşlama
negligence
{i} özensizlik
negligence
gross negligence büyük gaflet
negligence
kayıtsızlık/ihmalcilik
negligence
lâubalice
negligence
{i} dikkatsizlik
negligence
negligentihmalci
negligence
(isim) ihmal, umursamazlık, ihmalcilik, ihmalkârlık, özensizlik, dikkatsizlik
negligence
baştan savma olarak
negligence
negligentlydikkatsizlikle
negligence
{i} ihmalcilik
negligence
savsak kayıtsız
negligence
{i} ihmalkârlık

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

Muhalefet başbakanı ihmalkarlıkla suçladı. - The opposition accused the prime minister of negligence.

الإنجليزية - الإنجليزية
negligence
an act or instance of negligence or carelessness

  الواصلة

  an act or in·stance of neg·li·gence or care·less·ness

  التركية النطق

  ın äkt ır înstıns ıv neglıcıns ır kerlısnıs

  النطق

  /ən ˈakt ər ˈənstəns əv ˈnegləʤəns ər ˈkerləsnəs/ /ən ˈækt ɜr ˈɪnstəns əv ˈnɛɡləʤəns ɜr ˈkɛrləsnəs/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات