an act or expression of extreme contempt

listen to the pronunciation of an act or expression of extreme contempt
الإنجليزية - التركية

تعريف an act or expression of extreme contempt في الإنجليزية التركية القاموس.

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

scorn
{i} küçümseme

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
الإنجليزية - الإنجليزية
scorn
an act or expression of extreme contempt

  الواصلة

  an act or ex·pres·sion of ex·treme con·tempt

  التركية النطق

  ın äkt ır îkspreşın ıv îkstrim kıntempt

  النطق

  /ən ˈakt ər əkˈspresʜən əv əkˈstrēm kənˈtempt/ /ən ˈækt ɜr ɪkˈsprɛʃən əv ɪkˈstriːm kənˈtɛmpt/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات