an absolute sovereign

listen to the pronunciation of an absolute sovereign
الإنجليزية - التركية

تعريف an absolute sovereign في الإنجليزية التركية القاموس.

autocrat
zorba
autocrat
saltıkçı
autocrat
despot
autocrat
{i} otokrat
autocrat
autocratic müstebit
autocrat
{i} diktatör
autocrat
autocratically müstebit bir şekilde
autocrat
müstebit kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} autocrat
an absolute sovereign

  الواصلة

  an Ab·so·lute so·ver·eign

  التركية النطق

  ın äbsılut sävrın

  النطق

  /ən ˈabsəˌlo͞ot ˈsävrən/ /ən ˈæbsəˌluːt ˈsɑːvrən/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات