an abnormal curvature of the vertebral column

listen to the pronunciation of an abnormal curvature of the vertebral column
الإنجليزية - التركية

تعريف an abnormal curvature of the vertebral column في الإنجليزية التركية القاموس.

spinal curvature
kamburluk
الإنجليزية - الإنجليزية
spinal curvature
an abnormal curvature of the vertebral column

  الواصلة

  an ab·nor·mal cur·va·ture of the ver·te·bral col·umn

  التركية النطق

  ın äbnôrmıl kırvıçır ıv dhi vırtıbrıl kälım

  النطق

  /ən abˈnôrməl ˈkərvəʧər əv ᴛʜē ˈvərtəbrəl ˈkäləm/ /ən æbˈnɔːrməl ˈkɜrvəʧɜr əv ðiː ˈvɜrtəbrəl ˈkɑːləm/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات