among other things

listen to the pronunciation of among other things
الإنجليزية - التركية
diğer şeyler arasında
bu arada

Bu arada ben son üyeleri, ne de onların yeni şarkılarını biliyorum. - Among other things, I don't know the recent members, nor their new songs at all.

Bu arada onun sarhoş olduğunu fark ettim. - I noticed, among other things, that he was drunk.

inter alia
diğerleri arasında (latince)
inter alia
(Latin) başkaları yanında
inter alia
(Latin) yanı sıra
inter alia
(Latin) diğerleri arasında
inter alia
(Latin) bu meyanda
inter alia
(Mukavele) diğer şeyler yanında, örneğin, dahil
inter alia
bu arada
inter alia
(Askeri) BU ARADA (MEYANDA)
الإنجليزية - الإنجليزية
between the remainder, amongst the rest
inter alia
التركية - الإنجليزية

تعريف among other things في التركية الإنجليزية القاموس.

meyanda While ..., among other things ...: Onunla görüştüm, bu meyanda istifa ed
While talking with him I said, among other things, that I was going to resign
among other things

  الواصلة

  a·mong oth·er things

  التركية النطق

  ımʌng ʌdhır thîngz

  النطق

  /əˈməɴɢ ˈəᴛʜər ˈᴛʜəɴɢz/ /əˈmʌŋ ˈʌðɜr ˈθɪŋz/

  علم أصول الكلمات

  [ &-'m&[ng] ] (preposition.) before 12th century. among from Middle English, from Old English on gemonge, from on + gemonge, dative of gemong crowd, from ge- + -mong ; amongst from Middle English amonges, from among + -es -s; more at CO-, MINGLE.

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات