amir

listen to the pronunciation of amir
التركية - الإنجليزية
superior

This man is my immediate superior. - Bu adam benim en yakın amirimdir.

I want to talk to your superior. - Ben amirinle konuşmak istiyorum.

chief
master
(Ticaret) manager
(Ticaret) business manager
taskmaster
(Kanun) impeditive
(Ticaret) task master
superintendent
in command
decreer
governor
charge
(Ticaret) curator
disponer
(Ticaret) principal
commanding, masterful
overlord
superior, chief, governor; commanding, imperative
in charge
masterful
overman
commander
superior, chief; chief administrator; commander
ruler
provost
liege

My liege is a man of many talents. - Benim amirim birçok yetenekleri olan bir adam.

emir
command

Don't you remember the Ten Commandments? - On Emir'i hatırlamıyor musun?

Your wish is my command. - İsteğin benim için emirdir.

emir
(Hukuk) order

You don't give orders here. - Burada emirler verme.

Soldiers must follow orders. - Askerler emirleri izlemeliler.

amir banka
(Ticaret) opening bank
amir dil
(Askeri) ruling language
amir hüküm
governing law
amir kanun
governing law
emir
Amir
emir
disposal
emir
imperative
emir
dictate
emir
direction

I wish I had obeyed his directions. - Keşke onun emirlerine itaat etseydim.

Please follow the nurse's directions. - Lütfen hemşirenin emirlerine uyun.

emir
word of command
emir
word
emir
bidding
emir
{i} ordinance
emir
prescription
emir
jussive
amirler
(Askeri) superiors

Be respectful to your superiors, if you have any. - Eğer varsa amirlerine saygılı ol.

emir
behest

He testified that the wire-tapping was carried out at the behest of his superiors. - O, Telefon dinlemesinin üstlerinin emirleri ile yürütüldüğü şeklinde ifade verdi.

emir
dictamen
emir
edict
emir
(Kanun) writ
emir
ameer
emir
commanding

I can't ignore my commanding officer's orders. - Benim komutanın emirlerini görmezden gelemiyorum.

emir
bid
emir
(Kanun) impeditive
emir
smelly
emir
imperatival
emir
instructions
emir
charge
emir
fiat
emir
emir
emir
injunction
emir
captive
emir
mandate
emir
enjoinment
emir
shall
emir
khan
Emir
(isim) Decree
adli amir
president of a court-martial
emir
{i} precept
emir
{i} disposition
emir
asystole
emir
appointment
emir
emir, prince, chief, leader, ruler, commander
emir
order, command, bidding, decree buyruk, komut
emir
ukase
emir
prince
emir
{i} commandment

To love God and neighbors are the two great commandments. - Tanrıyı ve komşuları sevmek iki büyük emirdir.

Moses came down from the mountain bearing divine commandments. - Musa ilahi emirleri taşıyan dağdan indi.

emir
{i} dictation
ilk amir
(Askeri) immediate commander
mülki amir head of
a department or office within the civil service
nöbetçi amir
officer of the day
sert amir
martinet
yakın âmir
mil . immediate superior
الإنجليزية - الإنجليزية
A high title of nobility or office, used in Arabic countries and in some Turkic states
One of the Mohammedan nobility of Afghanistan and Sindh
Strictly speaking, commander In Saudi Arabia, amir often means prince, but can mean governor of a province
an independent ruler or chieftain (especially in Africa or Arabia)
Literally, commander In many of the Arab states of the gulf, amir often means ruler or prince
blue
{i} male first name
Leader or commander
Emir
{i} emir, Muslim ruler (i.e. prince, commander, etc.); title for a descendant of Muhammad prophet of Islam
One of the Mohammedan nobility of Afghanistan and Scinde
Same as Ameer
Amir Peretz
{i} (born 1952) Defense Minister of Israel and Deputy Prime Minister in the 31st Israeli Government, leader of the Israeli Labour Party, former chairman of the Israeli Histadrut federation
emir
{i} Muslim ruler (i.e. prince, commander, etc.)
emir
{n} a Turkish prince, Vizer or Bashaw
Emir
ameer
emir
a prince, commander or other leader or ruler in an Islamic nation
emir
prince or commander
emir
A prince or governor of an Islamic territory
emir
an independent ruler or chieftain (especially in Africa or Arabia)
emir
Arabic word meaning "commander" and used to refer to the virtually independent rulers of the conquered territories
emir
An emir is a Muslim ruler. the Emir of Kuwait. a Muslim ruler, especially in Asia and parts of Africa (amir ). In the Muslim Middle East, a military commander, governor of a province, or high military official. The first leader to call himself emir was the second caliph, Umar ibn al-Khattab. The title was used by all his successors until the abolition of the caliphate in 1924. In the 10th century the commander of the caliph's armies at Baghdad held the title. It was later adopted by the rulers of independent states in central Asia, notably Bukhara and Afghanistan. The United Arab Emirates, despite their name, are all ruled by sheikhs
emir
Arabic title (amir) for a military commander, governor or ruler
emir
An Arabian military commander, independent chieftain, or ruler of a province; also, an honorary title given to the descendants of Mohammed, in the line of his daughter Fatima; among the Turks, likewise, a title of dignity, given to certain high officials
التركية - التركية
Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse
(Osmanlı Dönemi) büyük memur, emreden, iş gösteren
Buyuran, emreden (kimse)
Buyuran, emreden kimse: "Akıl öğrettiğim herif şimdi bana amir oldu."- B. Felek
Satıcı veya ihracatçının gerekli belgeleri göstererek gönderdiği malların bedelini almak üzere bankaya başvuran kimse
Buyurucu
AMİR
(Osmanlı Dönemi) Devlete âit, mir
AMİR
(Osmanlı Dönemi) Mâmur eden, harâbelikten kurtaran, şenlendiren
AMİR
(Osmanlı Dönemi) İmâr olunmuş
AMİR
(Hukuk) Emreden, buyuran
ÂMİR
(Osmanlı Dönemi) Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse. Bak: İhcâc
ÂMİR
(Osmanlı Dönemi) (E) Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren
emir
Buyruk, komut, talimat. İstek: "İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Amirler
ümera
EMİR
(Osmanlı Dönemi) Bak: Emr
Emir
(Osmanlı Dönemi) VATAR
Emir
(Osmanlı Dönemi) VASİYET
Emir
yumuş
Emir
(Osmanlı Dönemi) HUTT
Emir
(Osmanlı Dönemi) DE'B
Emir
(Osmanlı Dönemi) BITRİK
emir
Abbasi devletinde başkomutan
emir
Bazı müslüman ülkelerde devlet başkanı
emir
Beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi
emir
Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı
emir
Buyruk
emir
Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge
emir
Niğde, Nevşehir yörelerinde yetişen ve nitelikli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi
emir
Bir cins üzüm
emîr
(Osmanlı Dönemi) idâreci
الإنجليزية - التركية
{i} emir
(isim) emir
emir
emirlik

Emirliklerin New York'tan Dubai'ye günlük beş uçuşu vardır. - Emirates has five daily flights from New York to Dubai.

Arap Birleşik Emirlikleri'ne gidecektim. - I was going to go to the United Arab Emirates.

emir
emir
emir
reis
emir
(isim) emir
amir
المفضلات