american secretary of state during the presidency of bill clinton

listen to the pronunciation of american secretary of state during the presidency of bill clinton
الإنجليزية - الإنجليزية
Warren Christopher
american secretary of state during the presidency of bill clinton

  الواصلة

  A·me·ri·can sec·re·ta·ry of state dur·ing the pres·i·den·cy of bill Clin·ton

  التركية النطق

  ımerıkın sekrıteri ıv steyt dyûrîng dhi prezıdınsi ıv bîl klîntın

  النطق

  /əˈmerəkən ˈsekrəˌterē əv ˈstāt ˈdyo͝orəɴɢ ᴛʜē ˈprezədənsē əv ˈbəl ˈkləntən/ /əˈmɛrəkən ˈsɛkrəˌtɛriː əv ˈsteɪt ˈdjʊrɪŋ ðiː ˈprɛzədənsiː əv ˈbɪl ˈklɪntən/

  كلمة اليوم

  arborescent
المفضلات