amentü

listen to the pronunciation of amentü
التركية - الإنجليزية
(in creeds) I believe
creed
credo
confession of faith
التركية - التركية
Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslâmiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz
Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları
Aselbent ve zamk vb. maddeler veren bir sıcak iklim ağacı
(Osmanlı Dönemi) İmân ettim demek olup Ehl-i Sünnet Mezhebi olan mü'minlerin iman esaslarını kısaca toplayan ifâdenin has ismidir
Amentü billâh
(Osmanlı Dönemi) Allah'a îman ettim
amentü
المفضلات