amaç, istek, maksat. öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme, kötü niyet

listen to the pronunciation of amaç, istek, maksat. öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme, kötü niyet
التركية - التركية
kasıt
amaç, istek, maksat. öldürme, yaralama veya zarar vermek isteme, kötü niyet

    الواصلة

    a·maç, is·tek, mak·sat. öl·dür·me, ya·ra·la·ma ve·ya za·rar ver·mek is·te·me, kö·tü ni·yet

    النطق

    كلمة اليوم

    theriac
المفضلات