alternative spelling of saint valentine's day

listen to the pronunciation of alternative spelling of saint valentine's day
الإنجليزية - الإنجليزية
St. Valentine's Day
alternative spelling of saint valentine's day

  الواصلة

  al·ter·na·tive spell·ing of saint valentine's Day

  التركية النطق

  ôltırnıtîv spelîng ıv seynt välıntaynz dey

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈsānt ˈvalənˌtīnz ˈdā/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈseɪnt ˈvælənˌtaɪnz ˈdeɪ/

  كلمة اليوم

  duopoly
المفضلات