alternative spelling of elliptical

listen to the pronunciation of alternative spelling of elliptical
الإنجليزية - التركية

تعريف alternative spelling of elliptical في الإنجليزية التركية القاموس.

elliptic
beyzi
elliptic
yumurtamsı
elliptic
{s} oval

Gezegenler oval yörüngeler izler. - The planets follow elliptical orbits.

elliptic
dolaylı/eliptik
elliptic
{s} eliptik

Sirius eliptik bir yörüngeye sahiptir. - Sirius has an elliptical orbit.

Bizim güneş sistemimiz şekil olarak eliptiktir. Bu onun yumurta şeklinde olduğu anlamına gelir. - Our solar system is elliptical in shape. That means it is shaped like an egg.

elliptic
{s} elips şeklinde
elliptic
{s} bazı sözcükleri çıkarılmış
elliptic
{s} eksiltili
الإنجليزية - الإنجليزية
elliptic
alternative spelling of elliptical

  الواصلة

  al·ter·na·tive spell·ing of el·lip·ti·cal

  التركية النطق

  ôltırnıtîv spelîng ıv îlîptîkıl

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv əˈləptəkəl/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ɪˈlɪptɪkəl/

  كلمة اليوم

  groundling
المفضلات