alternative spelling of case insensitive

listen to the pronunciation of alternative spelling of case insensitive
الإنجليزية - الإنجليزية
case-insensitive
alternative spelling of case insensitive

  الواصلة

  al·ter·na·tive spell·ing of case in·sen·si·tive

  التركية النطق

  ôltırnıtîv spelîng ıv keys însensıtîv

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈkās ənˈsensətəv/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈkeɪs ɪnˈsɛnsətɪv/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات