alternative spelling of back fire

listen to the pronunciation of alternative spelling of back fire
الإنجليزية - التركية

تعريف alternative spelling of back fire في الإنجليزية التركية القاموس.

backfire
{f} geri tepmek, istenilenin aksi olmak
backfire
geri tepmek
backfire
{i} geri tepme

Bir araba geri tepmesi duydum. - I heard a car backfire.

backfire
{f} geri tep

Bir araba geri tepmesi duydum. - I heard a car backfire.

Tom planın geri tepebileceğini düşünüyor. - Tom thinks the plan may backfire.

backfire
(plan/vb.) geri tepmek
backfire
olumsuz sonuç vermek
backfire
geri teper
backfire
bunsen lambasında fitil yanmadan gazın tutuşması
backfire
orman yangınını söndürmek için aksi yönde çıkartılan yangın
backfire
aksi yönde kasten yangın çıkarmak
backfire
{f} (motorun ateşi) geri tepmek
backfire
patlama
الإنجليزية - الإنجليزية
backfire
alternative spelling of back fire

  الواصلة

  al·ter·na·tive spell·ing of back fire

  التركية النطق

  ôltırnıtîv spelîng ıv bäk fayr

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈspeləɴɢ əv ˈbak ˈfīr/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈspɛlɪŋ əv ˈbæk ˈfaɪr/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات