alternative form of hard copy

listen to the pronunciation of alternative form of hard copy
الإنجليزية - التركية

تعريف alternative form of hard copy في الإنجليزية التركية القاموس.

hardcopy
Bkz. hard copy
الإنجليزية - الإنجليزية
hardcopy
alternative form of hard copy

  الواصلة

  al·ter·na·tive form of hard co·py

  التركية النطق

  ôltırnıtîv fôrm ıv härd käpi

  النطق

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈhärd ˈkäpē/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈhɑːrd ˈkɑːpiː/

  كلمة اليوم

  panegyric
المفضلات