allotment, allocation; seizure, confiscation

listen to the pronunciation of allotment, allocation; seizure, confiscation
الإنجليزية - التركية

تعريف allotment, allocation; seizure, confiscation في الإنجليزية التركية القاموس.

appropriation
kendileme
appropriation
tahsis etme
appropriation
mal etme
appropriation
(Ekonomi) Temellük
appropriation
(Kanun) Başkasına ait olan birşeyi izinsiz kendi üzerine alma, üstüne oturma, el koyma
appropriation
{i} ödenek, tahsisat
appropriation
{i} kendine mâletme
appropriation
{i} benimseme
appropriation
{i} kendine mal etme
appropriation
{i} iç etme
appropriation
(isim) kendine mâletme, benimseme, üstüne oturma, el koyma, iç etme; ayırma; ödenek, tahsisat
appropriation
{i} ayırma
appropriation
(Sosyoloji, Toplumbilim) temellük (etme)
appropriation
{i} üstüne oturma
appropriation
(Askeri) TAHSİSAT, BÜTÇE İLE AYRILAN TAHSİSAT: Kongre'den geçmiş bir kanunla, belirli bir maksat için hazineden ödemeler yapılması hususunda verilen yetki. Tahsisler, uygulama şekillerine göre "annual", "continuing", "multiple year", "current", "expired", "lapsed", "definite", "indefinite", "permanent" ve "civil" adlarını a1ır. Bu kelimelere bakınız
appropriation
zimmetine geçirme/ayrılma
appropriation
{i} tahsisat
appropriation
{i} el koyma
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} appropriation
allotment, allocation; seizure, confiscation
المفضلات