all that the word suggests or implies in addition to its literal meaning

listen to the pronunciation of all that the word suggests or implies in addition to its literal meaning
الإنجليزية - التركية

تعريف all that the word suggests or implies in addition to its literal meaning في الإنجليزية التركية القاموس.

connotation
ima
connotation
yan anlam
connotation
{i} çağrışım

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

connotation
{i} diğer anlam
connotation
{i} yananlam, bir sözcüğün çağrıştırdığı şey
connotation
{i} çağrıştırdığı anlam
الإنجليزية - الإنجليزية
connotation
all that the word suggests or implies in addition to its literal meaning

  الواصلة

  all that the word suggests or implies in ad·di·tion to its lit·er·al mean·ing

  التركية النطق

  ôl dhıt dhi wırd sıgces ır împlayz în ıdîşın tı îts lîtırıl minîng

  النطق

  /ˈôl ᴛʜət ᴛʜē ˈwərd səgˈʤes ər əmˈplīz ən əˈdəsʜən tə əts ˈlətərəl ˈmēnəɴɢ/ /ˈɔːl ðət ðiː ˈwɜrd səɡˈʤɛs ɜr ɪmˈplaɪz ɪn əˈdɪʃən tə ɪts ˈlɪtɜrəl ˈmiːnɪŋ/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات