all of a tremble

listen to the pronunciation of all of a tremble
الإنجليزية - التركية
zangır zangır titreyen
tir tir
tır tır, zangır zangır titreyen
be all of a tremble
tir tir titremek
all of a tremble

  الواصلة

  all of a trem·ble

  التركية النطق

  ôl ıv ı trembıl

  النطق

  /ˈôl əv ə ˈtrembəl/ /ˈɔːl əv ə ˈtrɛmbəl/

  كلمة اليوم

  pariah
المفضلات