aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır

listen to the pronunciation of aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
التركية - التركية
(Adlar, İsimler) gizem
aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır

    الواصلة

    ak·lın e·ri·şe·me·di·ği, a·çık·lan·ma·yan ve·ya çö·zü·le·me·yen şey, sır

    النطق

    كلمة اليوم

    saturnine
المفضلات