akım

listen to the pronunciation of akım
التركية - الإنجليزية
current

Avoid opening the window; I have no great desire to feel air currents on my back. - Pencere açmaktan kaçının; Sırtımda hava akımlarını hissetmek için büyük arzusu yok.

An eddy is a circular current of water. - Bir anafor, suyun dairesel bir akımıdır.

flow
stream
trend
trend, movement
rheo
current , stream
movement
rate of flow, volume
current " cereyan; trend, movement" cereyan, tarz
debit
power
drift
streamline flow
reed
streamflow
akım makarası
Solenoid coil, solenoid bobbin
akım ölçer
ammeter
akım çekmek
(Elektrik, Elektronik) Draw current
akım antinodu
current antinode
akım armonikleri
harmonic
akım ayarlayıcı
rheostat
akım beslemesi
current feed
akım bobini
current coil
akım derken bokum demek
to put one's foot in it
akım derken bokum demek vulg
1. to blunder and say something bad by mistake. 2. to try to show off and end up revealing one's faults
akım doğrultucu lâmba
diode
akım duyarlığı
current sensitivity
akım düzenleme
commutation
akım düzenlemesi
current regulation
akım düzenleyici
regulator
akım düğümü
current node
akım gürültüsü
current noise
akım jeneratörü
current generator
akım kablosu
power line
akım kaybı
creepage
akım kaynağı
power pack
akım kaynağı
power supply
akım kesici
current breaker, interrupter
akım kesici alet
chopper
akım kolektörü
current collector
akım regülasyonu
current regulation
akım regülatörü
current regulator
akım rölesi
current relay
akım sınırlayıcı
a) current limiting b) current limiter
akım teli
hot wire
akım terazisi
current balance
akım transformatörü
current transformer
akım tüketimi
current consumption
akım verilmiş
energized
akım verimi
current efficiency
akım verme
switching
akım yokluğu
absence of current
akım yoğunluğu
current density
akım yönlendirici
detector
akım yükseltilmesi
current amplification
akım zayıflaması
current attenuation
akım çevirgeci
power switch
akım çevirici
commuter
akım çevirme
commutation
akım üreteci
current generator
akım üretimi
current generation
akım şiddeti
ampere
aktif akım
active current
aktif akım
actual current
direkt akım
(Tıp) dipsomania
direkt akım
(Tıp) direct current
foto akım
photocurrent
kesikli akım
intermittent current
minimum akım
minimum flow
nakit akım tablosu
(Ticaret) cash flow statement
nakit akım tablosu
(Ticaret) cash-flow statement
nominal akım
rated current
serbest akım
free flow
sürekli akım
continuous flow
tabaka akım
(Denizbilim,Meteoroloji) laminar flow
ters akım
(Gıda) counter current
ön akım
bias current
akımlar
storms
alçak frekanslı akım
low frequency current
b akım
b flow
Faal Unsur; uçak komutanı; alternatif akım
(Askeri) Active Component; aircraft commander; alternating current
Temsilciler Komitesi; doğru akım; Yeri / Bölgesi Değiştirilen Siviller
(Askeri) Deputies Committee; direct current; dislocated civilian
alkol karşıtı akım
temperance movement
almaşık akım
alternating current
alternatif akım
(Bilgisayar) alternate current
alternatif akım
alternating current
alternatif akım bileşeni
(Elektrik, Elektronik) alternating current component
alternatif akım devreleri
alternating-current systems
alternatif akım direnci
impedance
alternatif akım jeneratörü
alternating current generator
alternatif akım komponenti
(Otomotiv) alternating current component
alternatif akım kuplajı
alternating current coupling
alternatif akım köprüsü
alternating current bridge
alternatif akım makineleri
alternating current machinery
alternatif akım motoru
(Elektrik, Elektronik) alternative-current motor
alternatif akım tayfı
(Elektrik, Elektronik) ac spectrum
alternatif akım öngerilimi
alternating current bias
ana akım
main current
ani akım
instantaneous current
anlık akım
instantaneous current
aralıklı akım
interrupted current
artık akım
residual current
açık akım
open current
aşırı akım
overcurrent
bakır akım çubuğu
busbar
birbirinden uzaklaşma (akım)
diffluence
boyuna akım
longitudinal current
daha fazla akım yok
(Bilgisayar) no more streams
dalgalı akım
alternate current , alternating current
dalgalı akım
alternating current
dalgalı akım phys
alternating current
dalgalı akım üreteci
elec . alternator
dengeli akım
balanced current
değişen akım voltu
(Askeri) volts, alternating current
değişmez akım
constant current
doğru akım
direct current
doğru akım
direct current, continuous current
doğrudan akım voltu
(Askeri) volts, direct current
düz akım
direct current
dış akım
external current
eddy-akım deneyi
(Havacılık) eddy current testing
endüklenen akım
induced current
enine akım
transverse flow
enine akım ısı eşanjörü
(Havacılık) cross flow heat exchanger
etkili akım
(Elektrik, Elektronik,Teknik) effective current
etkin akım
active current
eşdeğer akım
equivalent current
fazla akım
excess current
fazla akım
excess current, overcurrent
felsefi akım
philosophical movement
felsefi akım
philosophical thought
felsefi akım
philosophical trend
fon akım tablosu
(Ticaret) flow of funds statement
fon akım tablosu
(Ticaret) funds flow statement
fon akım tablosu
(Ticaret) sources and uses statement
fotoelektrik akım
photoelectric current
geciken akım
lagging current
geri akım
back current
geri akım
(Ticaret) back flows
geçici akım
transient current
hedef akım
(Otomotiv) target current
homojen akım
homogeneous flow
ikincil akım
(Askeri) secondary flow
ikincil akım
secondary current
karanlık akım
dark current
karşı akım
countermotion
kaçak akım
fault current
kesintili akım
interrupted current
kesintili akım
interrupted flow
kesintili akım
intermittent current
kesintisiz akım
uninterrupted flow
kinetik akım faktörü
kinetic flow factor
kritik akım
critical flow
kritik altı akım
(Askeri) supercritical flow
kritik altı akım
shooting flow
kritik üstü akım
(Askeri) subcritical flow
kuvvetli akım
heavy current
kuvvetli akım
high-tension current
kuvvetli akım tesisatı
(Eğitim) heavy current installations
maksimum akım
maximum current, peak current
manyetik akım
magnetic current
minimum akım noktası
(Elektrik, Elektronik,Teknik) current node
monofaze akım
single-phase current
nakit akım tablosu
(Hukuk) cash flow table
nehir rejiminde akım
streaming flow
nihai akım
final current
nominal akım
nominal current
optimum akım
(Elektrik, Elektronik,Teknik) optimum current
ortalama akım
average current
ortalama akım
average current, average flow
ortalama akım
average discharge
piston akım
piston flow
primer akım
primary current
reaktif akım
reactive current
sabit akım
constant current
sekonder akım
secondary current
senelik akım
annual flow
statik akım
static current
sürekli akım
continuous current
taşıyıcı akım
carrier current
tedrici değişken akım
gradually varied flow
tehlikeli akım çizgisi
dangerous flow path
termiyonik akım
thermionic current
ters akım
reverse current
ters akım
return current
ters akım
inverse current
tersine akım rölesi
(Otomotiv) reversing relay
toplam akım
total current
trifaze akım
three-phase current
türbülanslı akım
eddy flow
uzunlamasına akım
longitudinal current
yardımcı akım
auxiliary current
yatay akım
horizontal flow
yeni akım
underground
yeşilaycı akım
temperance movement
yıllık akım
annual discharge
yıllık akım
annual runoff
yıllık akım
annual throughput
yıllık akım
annual flow
zayıf akım
weak current
zıt akım
crosscurrent
çok fazlı akım
polyphase current
şiddetli akım
heavy current
التركية - التركية
Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan tarz
Debi
Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan
Sinemacılıkta bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum
Cereyan
Akma işi
Bir iletken içinde, elektrik yüklerinin yer değiştirmesi
Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan: "Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu."- A. İlhan
akım ölçümü
Bir akarsuyun veya kanalın su yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme
elektriksel akım
(Elektrik, Elektronik) Elektrik akımı veya elektriksel akım, en kısa tanımıyla elektron hareketidir. Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısını gösterir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) ve genelde İ ile ifade edilir. Başka bir anlatımla elektriksel yükün zamana göre türevidir. Metal atomlarının en dış yörüngesindeki elektronlar, gerilim adı verilen elektromotor kuvvet yani yüklerin birbirini itmesi veya çekmesi etkisiyle, atomdan atoma geçmek suretiyle yer değiştirirler. Sonuçta meydana gelen bu elektron hareketine elektrik akımı denir
dalgalı akım
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
dalgalı akım üreteci
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
doğru akım
İletken bir devre üzerinde yön değiştirmeyen sürekli elektrik akımı
paralel akım
Bir paralel bağlantıdan geçen akım
akım
المفضلات