akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak hüküm vermek, tahmin etmek

listen to the pronunciation of akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak hüküm vermek, tahmin etmek
التركية - التركية
oranlamak
akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak hüküm vermek, tahmin etmek

    الواصلة

    a·kıl yo·luy·la ger·çe·ğe ya·kın ol·du·ğu·na i·na·nı·la·rak hü·küm ver·mek, tah·min et·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    sansculotte
المفضلات