air transport

listen to the pronunciation of air transport
الإنجليزية - التركية
tenek ulaşımı
tenek taşıtı
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMASI: Bak. "air transportation"
(Avrupa Birliği) hava taşımacılığı
air transport allocation board
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA TAHSİS KURULU: Hava nakliyesi öncelikleri tespitinden ve alana tahsis edilmiş mevcut uçak kapasitelerindeki yer tahsisinden sorumlu olan alan içindeki müşterek teşkilat. Ayrıca bakınız: "air priorities committee"
air transport command
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA KOMUTANLIĞI
air transport liaison officer
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT SUBAYI: Hava ulaştırma irtibat göreviyle bir karargah veya birlik emrine verilmiş bir subay. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
air transport liaison section
(Askeri) (ARM) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT KISMI (BÖLÜMÜ): Hava sahalarına intikal ettirilmiş ve hava sahasında havadan intikal harekatları ve tatbikatlarıyla bağlantılı sınıf hareketinin kontrolundan sorumlu olan hareket kontrol teşkilatının bir ast birliğidir
air transport operations
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA HAREKATI: bkz: "strategic air transport operations; tactical air transport operations"
International Air Transport Association
(Askeri) Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Derneği
army air transport organization
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA ULAŞTIRMA TEŞKİLATI: Hava Kuvvetleri tarafından ulaştırma desteği tahsis edilmiş harekatla ilgili yer idare görevlerini ve havadan sevkiyatı temin için Kara Kuvvetlerince, Hava Kuvvetleriyle işbirliği yapılarak tesis edilmiş teşkilat. ARMY AND AIR FORCE CENTRAL WELFARE FUND: KARA VE HAVA KUVVETLERİ MERKEZİ SOSYAL YARDIM FONU: ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE: KARA VE HAVA KUVVETLERİ KANTİN HİZMETİ: Federal tahsislerle temin edilemeyen lüzumlu eşya ve ziynetleri, yetki sahibi daimi müşterilere sağlamak maksadıyla kurulmuş bir hizmet. Ayrıca bakınız: "exchange". ARMY AND AIR FORCE POSTAL SERVICE: KARA VE HAVA KUVVETLERİ POSTA HİZMETİ: ABD sivil posta hizmetinin işlemediği ve askeri durumların gerektirdiği bölgelerde, iki kuvvet hesabına müşterek posta hizmetlerini (mektupların kabulü, gönderilmesi, işlemi ve teslimi; posta pulu ve pullu evrakın satılması, para - havalelerinin dağıtılması ve ödenmesi) temin etmek üzere, Kara ve Hava Kuvvetleri tarafından çalıştırılıp devam ettirilen posta hizmetleri
helicopter external air transport; high explosive antitank
(Askeri) helikopter harici hava ulaştırması; yüksek güçte tanksavar patlayıcı madde
military air transport service
(Askeri) ASKERİ HAVA ULAŞTIRMA HİZMETİ: Belirli Hava İkmal hizmeti için Tek Yönetici İta Amirliği (Single Manager Operating Agency)
strategic air transport
(Askeri) STRATEJİK HAVA ULAŞTIRMASI, STRATEJİK HAVA NAKLİYATI: Personel ve malzemenin bir stratejik plana uygun olarak havadan hareket ve intikali
strategic air transport operations
(Askeri) STRATEJİK HAVA ULAŞTIRMA HAREKATI: a. Programlı uçuş hizmeti, b. Özel uçuşlar, c. Hava lojistik destek, d. Hava sıhhi tahliyesi vasıtasıyla sorumluluk sahaları arasında yolcu ve yük taşınması
tactical air transport
(Askeri) TAKTİK HAVA ULAŞTIRMASI: a. Hava indirme hücumları b. Havadan taşınan kuvvetlerin nakli, c. Taktik hava ikmali, d. Zayiatın ileri hava alanlarından tahliyesi ve e. Gizli faaliyetler direkt desteğinde kullanılması
tactical air transport operations
(Askeri) TAKTİK HAVA ULAŞTIRMA HAREKATLARI: Bir harekat bölgesinde yolcu ve yükün aşağıdaki usullerle taşınması: a. Hava indirme harekatı (1) Paraşütle atma/atlama taarruzu; (2) Helikopter indirme taarruzu; ve (3) Karaya inme; b. Hava lojistik desteği; c. Özel görevler; d. Havadan tıbbi tahliye görevleri
الإنجليزية - الإنجليزية
conveyance by aircraft
International Air Transport Association
{i} international organization which monitors and regulates many aspects of the airline industry including safety standards and industry cooperation, IATA
air transport

  الواصلة

  A·ir trans·port

  التركية النطق

  er tränspôrt

  النطق

  /ˈer transˈpôrt/ /ˈɛr trænsˈpɔːrt/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات