air support

listen to the pronunciation of air support
الإنجليزية - التركية
(Askeri) HAVA DESTEĞİ: Hava kuvvetleri tarafından karada veya denizdeki kuvvetler hesabına yapılan her türlü destek. Ayrıca bakınız: "air interdiction call mission; close air support; immediate air support; indirect air support; preplanned air support; tactical air support"
air support command
(Askeri) TAKTİK HAVA KOMUTANLIĞI: Bak. "Tactical air command"
air support control
(Askeri) TAKTİK HAVA KONTROLÜ: Bak. "Tactical air command"
air support control section
(Askeri) hava destek kontrol kısmı
air support force
(Askeri) HAVA DESTEK KUVVETİ: Amfibi özel görev kuvvetine tahsis edilmiş taktik hava kuvveti üstünlüğünü Hava Kuvveti birlikleri teşkil ettiği zaman, bütün bu kuvvetleri içine alacak şekilde kurulmuş bir özel görev teşkili
air support force commander
(Askeri) HAVA DESTEK KUVVETİ KOMUTANI: Planlama ve hazırlık direktifinde, hava destek kuvveti, amfibi özel görev kuvvetinin bir parçası olarak teşkil edildiği zaman, bu kuvvetin komutanı olarak gösterilen Hava kuvvetleri subayı
air support officer
(Askeri) HAVA DESTEK SUBAYI: bkz: "air liaison officer"
air support operation center
(Askeri) HAVA DESTEK HAREKAT MERKEZİ: Ekseriya ordu seviyesinde yer alan taktik bir hava kontrol sisteminin bir unsuru
air support operations
(Askeri) hava destek harekatı
air support operations center
(Askeri) hava destek harekat merkezi
air support party
(Askeri) TAKTİK HAVA KONTROL MÜFREZESİ: bkz: "Tactical air control party"
air support radar team
(Askeri) HAVA DESTEK RADAR TİMİ: Yerden kontrollü olarak hassas uçuş yolu güdümünü ve silahların kullanılmasını sağlayan, taktik hava kontrol sisteminin tali bir harekat unsuru. Ayrıca bakınız: "armstrong"
air support request
(Askeri) hava destek talebi
remote air support
(Askeri) uzak hava desteği
(A) direct air support center (airborne)
(Askeri) doğrudan hava destek merkezi (hava indirme)
Air Force Civil Engineering Support Agency
(Askeri) Hava Kuvvetleri inşaat Mühendisliği Destek Dairesi
air base augmentation support set
(Askeri) HAVA ÜSSÜ TAKVİYE/DESTEK SETİ: Üs işletmesine ve bakımına destek sağlayan, birçok kez kullanılabilen, hafif ve havadan nakledilebilen teçhizat ve kaynaklar. Her bir set 4500 kişiyi veya buna denk olan 5. filoyu bunun destek unsurlarıyla birlikte destekleyecektir. Bir set hiçbir destek imkanının olmadığı intikal edilen yerde ilk destek olanağı sağlamak veya intikal edilen yerde var olan destek olanağını arttırmak ve genişletmek için kullanılabilir
air logistic support
(Askeri) HAVA LOJİSTİK DESTEĞİ: Havadan ikmali, personel intikalini, yaralıların ve savaş esirlerinin tahliyesini ve teçhizat ve araçların kurtarılmasını içine alan havadan indirme veya havadan atma yoluyla yapılan destek
air logistic support operation
(Askeri) HAVA LOJİSTİK DESTEK HAREKATI: Hava indirme harekatı dışında belirli bir saha içinde personel, teçhizat ve ikmal maddelerinin dağıtımı ve kurtarılması için yapılan harekat
air mobility support squadron
(Askeri) havadan hareket destek filosu
airborne direct air support center
(Askeri) HAVA DİREKT DESTEK MERKEZİ: Bir hava indirme hücumunun başlangıç safhası gibi özel bir mahiyet taşıyan harekat sırasında Kara Ordusunun acil yakın hava desteği ve keşif isteklerinin işlenmesi ve hava faaliyetlerinin idaresi için geçici imkanlar sağlamak üzere faydalanılan, uçuş halinde bir Hava Kuvvetleri aracı
antisubmarine close air support
(Askeri) DENİZALTI SAVUNMASI İÇİN YAKIN HAVA DESTEĞİ: Desteklenen birliği korumak amacını güden denizaltı savunma harbi için hava harekatı. Bu harekat normal olarak söz konusu kuvvetin 80 deniz mili çevresinde yürütülmektedir, ancak bu limit taktik komutanlıktaki kontrol subayının yetkisi altında değiştirilebilmektedir
antisubmarine distant air support
(Askeri) DENİZALTI SAVUNMA UZAK HAVA DESTEĞİ: Belirli konvoy veya kuvvetlerden uzakta, fakat direkt olarak bunlar hesabına girişilen denizaltı savunmasıyla ilgili hava desteği
casualty; civil aviation security; close air support
(Askeri) zayiat; sivil havacılık güvenliği; yakın hava desteği
close air support
(Askeri) YAKIN HAVA DESTEĞİ: Dost kuvvetlere yakın düşman hedeflerine karşı girişilen hava taarruzu. Bu destek, her hava görevinin dost kuvvetlerin ateş ve hareketi ile detaylı bir şekilde birleştirilmesini gerektirir. Ayrıca bakınız: "air interdiction; air support; immediate mission request; preplanned mission request"
close air support request
(Askeri) yakın hava destek isteği
deep air support
(Askeri) UZAK HAVA DESTEĞİ (DZ.)
deep air support (USMC); direct access subscriber; direct air support
(Askeri) uzak hava desteği (Birleşik Devletler Deniz Piyadesi); dorudan erişimli abone; doğrudan hava destek
direct air support center
(Askeri) DİREKT HAVA DESTEK MERKEZİ: Taktik hava kontrol sisteminin; yakın hava destek ve diğer direkt hava destek faaliyetini kontrol ve idare maksadıyla kurulmuş bir tali harekat unsuru. Bu unsur, genelde ateş-destek koordinasyon unsurları ile birleşiktir. Bak. "direct air support center (airborne) "
direct air support center
(Askeri) doğrudan hava destek merkezi
general air support
(Askeri) GENEL HAVA DESTEĞİ: Hem engelleme faaliyetlerinde bulunmak, hem hava üstünlüğünü kazanmak ve elde tutmak için yapılan hava harekatı. Ayrıca bakınız: "air support". GENERAL ALLOTMENT
general tactical air support
(Askeri) GENEL TAKTİK HAVA DESTEĞİ: Bak. "air support"
global air mobility support system
(Askeri) küresel hava seyyar destek sistemi
immediate air support
(Askeri) ANİ HAVA DESTEĞİ: Bir muharebenin cereyanı sırasında ortaya çıkan ve mahiyetleri itibarıyla önceden planlanmalarına imkan bulunmayan belirli istekleri karşılayacak hava desteği. Bak. "air support"
indirect air support
(Askeri) endirekt hava desteği
indirect air support
(Askeri) ENDİREKT HAVA DESTEĞİ: Taktik muharebeye girişmiş düşman kuvvetlerinden başka hedeflere karşı hava taarruzu ile kara veya deniz kuvvetlerine verilen destek. Şunları kapsar: Hava üstünlüğünün sağlanması ve idamesi, menetme ve teciz etme. Bak. "air support"
indirect air support
(Havacılık) indirek hava desteği
marine air support squadron
(Askeri) DENİZ PİYADESİ HAVA DESTEK FİLOSU: Kara Kuvvetlerinin direkt desteğinde çalışan destek uçuşlarının kontrolünü kolaylaştıran ve temin eden Deniz piyadesi hava kontrol grubunun bir unsuru
offensive air support
(Askeri) taarruzi hava desteği
offensive air support; Organization of American States
(Askeri) taarruzi hava desteği; Amerikan Eyaletleri Teşkilatı
preplanned air support
(Askeri) ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ HAVA DESTEĞİ: Harekattan önce planlanmış bir programa uygun olan hava desteği. Ayrıca bakınız: "air support"
tactical air support
(Askeri) TAKTİK HAVA DESTEĞİ: Kara veya denizdeki kuvvetlerle koordineli olarak yapılan ve kara veya deniz muharebesine direk olarak yardımda bulunan hava harekatı. Ayrıca bak "air support"
tactical air support element
(Askeri) TAKTİK HAVA DESTEK UNSURU: Birleşik Devletler Ordusu'nun tümen, kolordu veya sahra ordusu taktik harekat merkezinde, taktik hava desteği ile cari taktik kara harekatını koordine eden ve bütünleştiren G-2 ve G-3 personelinden oluşan bir unsuru
tactical air support for maritime operations
(Askeri) deniz harekatı taktik hava desteği
الإنجليزية - الإنجليزية
The act of using aircraft to attack an enemy to assist ground military forces
Close Air Support
CAS, bombing of the enemy from the air as support for ground troops
air support

  الواصلة

  A·ir sup·port

  التركية النطق

  er sıpôrt

  النطق

  /ˈer səˈpôrt/ /ˈɛr səˈpɔːrt/

  كلمة اليوم

  sass
المفضلات