air raid

listen to the pronunciation of air raid
الإنجليزية - التركية
hava saldırısı

Hava saldırısı düşman için cesaret kırıcıydı. - The air raid was demoralizing for the enemy.

tenek saldırısı
(Askeri) HAVA AKINI; HAVA BASKINI: Bak. "raid"
hava hücumu
air raid alarm
hava saldırısı alarmı
air raid precaution
hava saldırısı korunma önlemi
air raid siren
hava saldırısı sireni
air raid alert
(Askeri) HAVA AKINI ALARMI: Muhtemel düşman hava taarruzlarına karşı ikaz. Ayrıca bakınız: "air defense warning conditions"
air raid alert warning
(Askeri) HAVA AKINI ALARM İKAZI: Düşman hava araçları veya füzelerinin yaklaşmasını, telsiz veya diğer seri muhabere vasıtalarıyla haber verme
air raid control district
(Askeri) HAVA AKINI KONTROL MINTIKASI: Bak. "raid"
air raid precautions
hava saldırısı önlemleri
air raid reporting control ship
(Askeri) HAVA AKINLARI RAPOR VE KONTROL GEMİSİ: Hava savunma gemisi tarafından hava ihbar radarının kontrolü ve hava akınlarını bildirme görevi verilmiş gemi
air raid shelter
hava saldırılarına karşı korunma sığınağı,sığınak
air raid shelter
sığınak
air raid warden
hava saldırısı önlemleri amiri
air raid warden
pasif korunma amiri
air raid warden
(Askeri) HAVA ALARM POLİSİ: Bir hava alarmında geçici olarak polis görevi alan ve ikaz hizmetine memur edilen şahıs
air raid warning
hava saldırısı uyarısı
air raid warning
hava taarruzu alârmı
air raid warning condition
(Askeri) HAVA AKINI HABER VERME VE İKAZ DURUMU: Hava akını olasılık derecesi. Bu derece, aşağıda gösterilen renklerle belirtilir: (a) flash blue mavi ışık; muhtemel hava taarruzu; civarda teşhis edilemeyen hava araçları. {b) flash red kırmızı ışık; çok yakın hava taarruzu; civarda düşman hava araçları. (c) flash white beyaz ışık; tehlike geçti; hava araçlarının dost oldukları anlaşıldı; düşman hava araçları artık yakınlarda değil
air raid warning district
(Askeri) HAVA AKINI İKAZ MINTIKASI: Hava haber verme ve ikaz hizmetinde, bir hava savunma bölgesinin tali bir bölümü. Buna sadece "warning district" de denir
air raid warning system
(Askeri) HAVA AKINI İKAZ SİSTEMİ: Bak. "aircraft warning service"
air-raid shelter
sığınak
civil air raid officer
(Askeri) HALK HAVA HABER VERME VE İKAZ SUBAYI: Hava haber verme ve ikaz hizmetlerine mensup subay. Bu subay; hava taarruzu için hangi tip alarm verileceğini ve bu hususta hangi kontrol merkezlerinin haberdar edileceğini tayine yetkilidir
الإنجليزية - الإنجليزية
An attack on a ground target by military aircraft, especially when dropping bombs
An air raid is an attack by military aircraft in which bombs are dropped. This expression is usually used by the country or group that is suffering the attack. The war began with overnight air raids on Baghdad and Kuwait. An attack by military aircraft, especially when armed with bombs and rockets. an attack in which bombs are dropped on a place by planes
an attack by armed planes on a surface target
{i} attack from the air, attack launched by aircraft
air raid warden
{i} individual who has temporary police duties during an air raid alert
air raid warning
warning of an attack from the air
air raids
plural form of air raid
air-raid shelter
A structure, often a reinforced underground shelter designed to give protection against air raids
air-raid shelters
plural form of air-raid shelter
air-raid warden
A person whose responsibility was to defend a particular building during an air raid, ensure the blackout was complete, and to assist civilians to an air-raid shelter
air-raid precautions
provisions made in the event of an air attack
air-raid shelter
bunker used to protect from bombs during an aerial attack
air raid
المفضلات