ahmaklık

listen to the pronunciation of ahmaklık
التركية - الإنجليزية
stupidity
stupidity, foolishness
stupidity, idiocy
fooling
density
imbecility
footle
foolishness
inanity
idiocy
crassness
stupid

Doing that was stupid. - Onu yapmak ahmaklıktı.

blushing
ineptitude
fatuity
dullness
gullibility
silliness
gullible
lunacy
gawkiness
التركية - التركية
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
(Osmanlı Dönemi) KELT
hamakat
(Osmanlı Dönemi) HEVEK
ahmaklık
المفضلات