ahlak kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlak kurallarını çiğneyen

listen to the pronunciation of ahlak kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlak kurallarını çiğneyen
التركية - التركية
NAMUSSUZ
ahlak kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlak kurallarını çiğneyen

    الواصلة

    ah·lak ku·ral·la·rı·na uy·gun o·la·rak dav·ran·ma·yan, ah·lak ku·ral·la·rı·nı çiğ·ne·yen

    كلمة اليوم

    googol
المفضلات