agreement between parties involved in a legal dispute

listen to the pronunciation of agreement between parties involved in a legal dispute
الإنجليزية - التركية

تعريف agreement between parties involved in a legal dispute في الإنجليزية التركية القاموس.

stipulation
(Askeri) kabul anlaşması
stipulation
(Kanun) şart koyma
stipulation
şart koşma
stipulation
şart

Soruşturma tamamlanana kadar kasabadan çıkmaması şartıyla onu serbest bıraktılar. - They released him with the stipulation that he should not go out of town until the investigation was complete.

stipulation
{i} kayıt
stipulation
{i} taahhüt
stipulation
{i} garanti edilen şey
stipulation
(Askeri) İDDİANIN KABULÜ, KABUL ANLAŞMASI: İspat edilmesi mümkün bütün olay, farklılık ve evrak esas muhteviyatının kabulü hususunda; savunma avukatı ile suçlu ve askeri savcı (trial judge advocate) arasında yapılan anlaşma
stipulation
{i} koşul
الإنجليزية - الإنجليزية
stipulation
agreement between parties involved in a legal dispute

  الواصلة

  A·gree·ment be·tween parties in·volved in a le·gal dis·pute

  التركية النطق

  ıgrimınt bitwin pärtiz învälvd în ı ligıl dîspyut

  النطق

  /əˈgrēmənt bēˈtwēn ˈpärtēz ənˈvälvd ən ə ˈlēgəl dəˈspyo͞ot/ /əˈɡriːmənt biːˈtwiːn ˈpɑːrtiːz ɪnˈvɑːlvd ɪn ə ˈliːɡəl dɪˈspjuːt/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات