agency without authority

listen to the pronunciation of agency without authority
الإنجليزية - التركية
(Kanun) yetkisiz temsil
agency without authority

  الواصلة

  a·gen·cy with·out au·tho·ri·ty

  التركية النطق

  eycınsi wîdhaut ıthôrıti

  النطق

  /ˈāʤənsē wəᴛʜˈout əˈᴛʜôrətē/ /ˈeɪʤənsiː wɪðˈaʊt əˈθɔːrətiː/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات