affright

listen to the pronunciation of affright
الإنجليزية - التركية
korku
ani korku
{f} korkutmak
(fiil) korkutmak
الإنجليزية - الإنجليزية
affright

  الواصلة

  af·fright

  النطق

  علم أصول الكلمات

  [ &-'frIt ] (transitive verb.) before 12th century. From the Middle English afrighten, from Old English āfyrhtan, from ā- + fyrhtan (to frighten), from fyrhto (fright).

  الازمنة

  affrighting, affrighted

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات