adres

listen to the pronunciation of adres
التركية - الإنجليزية
address

I wrote the wrong address on the envelope. - Zarfın üstüne yanlış adres yazdım.

I'm afraid I have addressed the parcel wrongly. - Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.

adress
(Bilgisayar) street
street address
adres arama
address mapping
adres alanı
(Bilgisayar) address field
adres alma
(Bilgisayar) address of
adres belirle
(Bilgisayar) addressing
adres grubu
(Askeri) address group
adres havuzu
(Bilgisayar) address pool
adres içinde
(Bilgisayar) inside address
adres kartları
(Bilgisayar) address cards
adres kaydedici
(Askeri) address register
adres kısmi
address part
adres kısmı
(Bilgisayar) address side
adres listesi
(Ticaret) mailing list
adres modu
(Bilgisayar) address mode
adres veriyolu
(Bilgisayar) address bus
adres yazacı
(Bilgisayar,Teknik) address register
adres yazıcı
(Askeri) address register
adres çevirme
address conversion
adres çifti
(Bilgisayar) arp
adres çubuğu
(Bilgisayar) address bar
adres çözümleme
(Bilgisayar) address resolution
adres ıletisi
(Bilgisayar) address message
adres tespiti
locating an address
adres tespiti
address detection
adres ailesi
(Bilgisayar) address family
adres ayırıcısı
(Bilgisayar) address separator
adres bandı
(Bilgisayar) address band
adres beyanı
address declaration
adres biçimi
address format
adres bloğu
(Bilgisayar) address block
adres bırakmak/göstermek/vermek
to give one's address
adres defteri
directory
adres defteri
address book
adres değiştirme
address modification
adres dönüştürme
address mapping
adres dönüştürme
address conversion , address translation
adres düzen kutusu
(Bilgisayar) address editbox
adres düzeni
address format
adres ekle
(Bilgisayar) add address
adres etiketi
address tag
adres etiketi
docket
adres gösterge grubu
(Askeri) addressee indicator group
adres göstermek
show address
adres hesaplaması
address computation
adres izi
address track
adres kiraları
(Bilgisayar) address leases
adres kısmı
address part
adres makinesi
addressing machine
adres no
(Bilgisayar) address id
adres okumak
peek
adres parçası
address part
adres rehberi
address book, directory
adres rehberi
address book
adres sahibi
addressee
adres sonu
(Bilgisayar) end of address
adres sormak
ask the address of
adres sormak
ask for direction
adres sormak
enquire about an address
adres sınıfı
(Bilgisayar) address class
adres taşıtı
address bus
adres türü
(Bilgisayar) address type
adres ver
give address
adres vermek
give one's address
adres yaz
(Bilgisayar) write address
adres yazmacı
address register
adres yazmak
to address
adres yazmak
mark with an address (as in a letter or package); direct
adres yazmak
address
adres yok
(Bilgisayar) no address
adres yüzeyi
address space
adres çiftleri
(Bilgisayar) address pairs
adres öbeği
(Bilgisayar) address block
adres üretme
address generation
adresler
street addresses
bilinmeyen adres
(Bilgisayar) unknown address
fiziksel adres
(Bilgisayar,Teknik) home address
gerçek adres
(Bilgisayar) absolute address
geçerli adres
(Bilgisayar) current address
sürekli adres
permanent address
adresler
addresses

The policeman demanded their names and addresses. - Polis onların adlarını ve adreslerini istedi.

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

Kartuşla Çalışan Alet; müşterek adres rehberi
(Askeri) cartridge actuated device; collective address designator
anlık adres
immediate address
açık adres
(Askeri) plain language address
açık adres
mailing address
açık adres rehberi
(Askeri) plain language address directory
bellek adres yazmacı
memory address register
değişken adres
variable address
direkt adres
(Elektrik, Elektronik) direct address
dizinlenmiş adres
indexed address
dolaylı adres
indirect address
dolaysız adres
one-level address
dört adres
four address
efektif adres
effective address
etkin adres
effective address
fiziksel adres
physical address
gerçek adres
real address
gezen simgesel adres
(Bilgisayar,Teknik) floating symbolic address
gezer adres
floating address
geçici adres
accommodation address
göreceli adres
relative address
göreli adres
relative address
görünümsel adres
virtual address
hedef adres
(Bilgisayar) dest address
ikinci adres
stamping ground
ikinci adres
hangout
ikinci adres
resort
isim ve adres
name and address
microsoft fax adres defteri
(Bilgisayar) microsoft fax address book
mutlak adres
absolute address
outlook adres defteri
outlook address book
salt adres
absolute address
saltık adres
machine address
sembolik adres
symbolic address
sentetik adres
synthetic address
simgesel adres
symbolic address
sivil işler grubu; müşterek adres grubu
(Askeri) civil affairs group; collective address group
sıfır düzey adres
zero-level address
tek adres
one address
varsayımsal adres
presumptive address
yapay adres
synthetic address
yeni adres
(Bilgisayar) new address
yerel adres
(Bilgisayar) local address
çabuk adres
immediate address
çoklu adres
multi-address
özel adres
specific address
üç adres
three address
ıp adres hakları
ip-address lease
التركية - التركية
Bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer: "Mektuplar gelir adreslerine / Şenyuva apartmanı bodrum katı."- O. V. Kanık
Gönderilen şeyin üzerine, alıcının adını ve bulunduğu yeri bildirmek için yazılan yazı
Gönderilen bir şeyin üzerine, alıcının adını ve bulunduğu yeri bildirmek için yazılan yazı
Bir kimsenin arandığında bulunabileceği yer, oturduğu yer
bulanık
(Osmanlı Dönemi) NAM
adres defteri
Kişilerin kendilerine gerekli olan adresleri topladıkları defter
adres kartı
Üzerinde iletişim bilgilerinin yer aldığı kart
adres kitabı
Genellikle belli bir iş veya meslekte olanların iş ve ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap
adres makinesi
Posta gönderilerinin üzerine adres basan kâğıt, plastik veya madenden alet
adres rehberi
Adres defteri
الإنجليزية - التركية
address
address bus adres
taşıtı, adres ana yolu
adres
المفضلات