adlandır

listen to the pronunciation of adlandır
التركية - الإنجليزية
terms
{f} named

As of January 2011, Jupiter has 50 named moons. 13 more have been discovered but not given official status or names. - Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.

The victim hasn't been named. - Kurban adlandırılmadı.

{f} nicknamed
called

They called Greeley a fool and a traitor. - Onlar Greeley'i bir aptal ve bir hain olarak adlandırdı.

He called himself an Edison of Japan. - O kendini Japonya'nın bir Edison'ı olarak adlandırdı.

term
adlandır
المفضلات