adhere by suction

listen to the pronunciation of adhere by suction
الإنجليزية - التركية
(fiil)ntuz gibi yapışmak, havayı çekerek yapışmak
vantuz gibi yapışmak
havayı çekerek yapışmak
adhere by suction

  الواصلة

  ad·here by suc·tion

  التركية النطق

  ıdhîr bay sʌkşın

  النطق

  /ədˈhər ˈbī ˈsəksʜən/ /ədˈhɪr ˈbaɪ ˈsʌkʃən/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات