add wings to

listen to the pronunciation of add wings to
الإنجليزية - التركية
hızlandırmak
add to
ilave etmek

Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı? - Is there anything you want to add to what I just said?

add to
(Bilgisayar) ekle

İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur. Fakat buna bir okuryazar dil ya da kalem eklediğinizde, o zaman çok özel bir şeyiniz vardır. - A good head and a good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special.

Lütfen Tom'un adını listeye ekleyin. - Please add Tom's name to the list.

add to
(Bilgisayar) ekleme yeri
add to
Artırmak, üzerine eklemek
الإنجليزية - الإنجليزية
add wings to
المفضلات