acute delusional psychosis

listen to the pronunciation of acute delusional psychosis
الإنجليزية - التركية
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut kuruntulu psikoz
acute delusional psychosis

  الواصلة

  a·cute de·lu·sion·al psy·cho·sis

  التركية النطق

  ıkyut dîlujınıl saykōsıs

  النطق

  /əˈkyo͞ot dəˈlo͞oᴢʜənəl sīˈkōsəs/ /əˈkjuːt dɪˈluːʒənəl saɪˈkoʊsəs/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات