actively, readily, quickly, speedily

listen to the pronunciation of actively, readily, quickly, speedily
الإنجليزية - التركية

تعريف actively, readily, quickly, speedily في الإنجليزية التركية القاموس.

nimbly
sıkıca
nimbly
çevikçe
nimbly
çabucak
nimbly
çabukça/çevikçe
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} nimbly
actively, readily, quickly, speedily
المفضلات