acting under the auspices of

listen to the pronunciation of acting under the auspices of
الإنجليزية - التركية
adı ile hareket eden
acting under the auspices of

  الواصلة

  act·ing un·der the aus·pic·es of

  التركية النطق

  äktîng ʌndır dhi ôspîsîz ıv

  النطق

  /ˈaktəɴɢ ˈəndər ᴛʜē ˈôspəsəz əv/ /ˈæktɪŋ ˈʌndɜr ðiː ˈɔːspɪsɪz əv/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات