act of speaking or writing in an evasive manner

listen to the pronunciation of act of speaking or writing in an evasive manner
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} waffling
act of speaking or writing in an evasive manner

  الواصلة

  act of speak·ing or wri·ting in an e·va·sive man·ner

  التركية النطق

  äkt ıv spikîng ır raytîng în ın iveysîv mänır

  النطق

  /ˈakt əv ˈspēkəɴɢ ər ˈrītəɴɢ ən ən ēˈvāsəv ˈmanər/ /ˈækt əv ˈspiːkɪŋ ɜr ˈraɪtɪŋ ɪn ən iːˈveɪsɪv ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات