acknowledgement of equipment

listen to the pronunciation of acknowledgement of equipment
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar) donanım bilgileri
acknowledgement of equipment

  الواصلة

  ac·knowl·edge·ment of e·quip·ment

  التركية النطق

  äknälîcmınt ıv îkwîpmınt

  النطق

  /akˈnäləʤmənt əv əˈkwəpmənt/ /ækˈnɑːlɪʤmənt əv ɪˈkwɪpmənt/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات