achiever

listen to the pronunciation of achiever
الإنجليزية - التركية
başaran kişi
(isim) başarılı kimse
{i} başarılı kimse
achieve
başarmak

Onu başarmak için kendini tehlikeye atmak zorunda kalacaksın. - In order to achieve that, you'll have to take risks.

İşinde neyi başarmak istiyorsun? - What do you want to achieve in your work?

achieve
elde etmek

Yaptığını sandığım başarı türünü elde etmek istiyorsan, öyleyse daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. - If you want to achieve the kind of success that I think you do, then you'll have to study harder.

Elde etmek neredeyse imkânsızdır. - It's almost impossible to achieve.

achieve
{f} gerçekleştirmek

O bir atılımı gerçekleştirmek için yeteneğini berbat bir şekilde abarttı. - He badly exaggerated his ability to achieve a breakthrough.

achieve
{f} kazanmak
achieve
{f} erişmek
achieve
ulaşmak

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Böylesine bir mükemmelliğe ulaşmak için ne kadar süre eğitim gördün? - How long did you train in order to achieve such perfection?

achieve
sonuçlandır
achieve
başarma

Önceden başardiğımız yarın başarabileceğimiz ve başarmak zorunda olduğumuz için bize ümit verir. - What we've already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow.

Onu nasıl başarmayı düşünüyorsun? - How do you intend to achieve that?

achieve
ipi göğüslemek
achieve
zoru başarmak
achieve
kotarmak
achieve
başarı sağlamak
achieve
başarı elde etmek
achieve
yapmak

Tom yapmak için başladığı işi başarmış gibi görünüyor. - Tom appears to have achieved what he set out to do.

achieve
elde et

Tom ve Mary, yeni tekniği kullanarak dikkat çekici sonuçlar elde ettiler. - Tom and Mary have achieved remarkable results using their new technique.

Tom dikkat çekici sonuçlar elde etti. - Tom has achieved remarkable results.

achieve
üstesinden gelmek
low achiever
başarısı düşük
over achiever
başarılı kimse üzerinde
under achiever
amaçlarına ulaşmasını altında
achieve
husule getirme
achieve
{f} meydana getirmek
achieve
(Tekstil) üretmek
achieve
başar,elde et
achieve
husule getirilmiş şey
achieve
achievement test başarı testi
achieve
meydana getirmek muzaffer olmak achievement başarı
achieve
muvaffakiyet
achieve
(Hukuk) yapıp bitirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
One who achieves; a winner
{n} one who achieves, does or performs
a person with a record of successes; "his son would never be the achiever that his father was"; "only winners need apply"; "if you want to be a success you have to dress like a success"
A high achiever is someone who is successful in their studies or their work, usually as a result of their efforts. A low achiever is someone who achieves less than those around them. High achievers will receive cash bonuses. someone who is successful because they are determined and work hard underachiever,overachiever
{i} one who attains, one who gains, one who reaches his goal
achieve
To finish; to kill. - Shakespeare
achieve
{v} to do, perform, act, obtain, finish
Achieve
to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks"
achieve
To obtain, or gain, as the result of exertion; to succeed in gaining; to win
achieve
To carry on to a final close; to bring out into a perfected state; to accomplish; to perform; as, to achieve a feat, an exploit, an enterprise
achieve
To obtain with a material thing as the aim
achieve
to gain with effort; "she achieved her goal despite setbacks
achieve
To finish; to kill
achieve
{f} obtain, attain; perform, accomplish; succeed
achieve
If you achieve a particular aim or effect, you succeed in doing it or causing it to happen, usually after a lot of effort. There are many who will work hard to achieve these goals We have achieved what we set out to do. = accomplish
achieve
To carry on to a final close; to bring out into a perfected state; to accomplish; to perform; -- as, to achieve a feat, an exploit, an enterprise
achievers
plural of achiever
over-achiever
someone who works very hard to be successful, and is very unhappy if they do not achieve everything they want to   underachiever
achiever

  الواصلة

  a·chie·ver

  التركية النطق

  ıçivır

  النطق

  /əˈʧēvər/ /əˈʧiːvɜr/

  علم أصول الكلمات

  [ &-'chEv ] (verb.) 14th century. Middle English acheven, from Middle French achever to finish, from a- + chief end, head; more at CHIEF.

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات