according to metaphysics

listen to the pronunciation of according to metaphysics
الإنجليزية - التركية

تعريف according to metaphysics في الإنجليزية التركية القاموس.

metaphysically
metafiziksel olarak
metaphysically
metafizik yönünden
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} metaphysically
according to metaphysics

  الواصلة

  ac·cord·ing to met·a·phys·ics

  التركية النطق

  ıkôrdîng tı metıfîzîks

  النطق

  /əˈkôrdəɴɢ tə ˌmetəˈfəzəks/ /əˈkɔːrdɪŋ tə ˌmɛtəˈfɪzɪks/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات