accompanying, concurrent, attendant, occurring together, belonging together

listen to the pronunciation of accompanying, concurrent, attendant, occurring together, belonging together
الإنجليزية - التركية

تعريف accompanying, concurrent, attendant, occurring together, belonging together في الإنجليزية التركية القاموس.

concomitant
(Tıp) aynı zamanda bulunan
concomitant
yardım eden
concomitant
(Tıp) konkomitant
concomitant
beraberinde gelen
concomitant
(Tıp) bir arada bulunan
concomitant
doğal sonuç

Bu negatif doğal sonuçların arkasındaki ana nedenler nedir? - What are the main reasons behind these negative concomitants?

concomitant
refakatinde olan
concomitant
{s} beraberindeki
concomitant
(sıfat) eşlik eden, beraberindeki
concomitant
bir arada vuku bulan
concomitant
birlikte bulunan
concomitant
olacağı
concomitant
(Tıp) bir olaya refaket eden başka olaylar
concomitant
tabii sonuç
concomitant
birlikte olan
concomitant
(Tıp) konkomitant: Biribrine bağlı
concomitant
concomitantly aynı zamanda olarak
concomitant
beraberinde gelen şey
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} concomitant
accompanying, concurrent, attendant, occurring together, belonging together

    الواصلة

    accompanying, concurrent, attendant, oc·cur·ring together, be·long·ing to·geth·er

    النطق

    كلمة اليوم

    hew
المفضلات