accompanies the artery of the same name

listen to the pronunciation of accompanies the artery of the same name
الإنجليزية - الإنجليزية
circumflex iliac vein
accompanies the artery of the same name

  الواصلة

  accompanies the ar·te·ry of the same name

  التركية النطق

  ıkʌmpıniz dhi ärtıri ıv dhi seym neym

  النطق

  /əˈkəmpənēz ᴛʜē ˈärtərē əv ᴛʜē ˈsām ˈnām/ /əˈkʌmpəniːz ðiː ˈɑːrtɜriː əv ðiː ˈseɪm ˈneɪm/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات