accessory, auxiliary part; supplement, appendix

listen to the pronunciation of accessory, auxiliary part; supplement, appendix
الإنجليزية - التركية

تعريف accessory, auxiliary part; supplement, appendix في الإنجليزية التركية القاموس.

adjunct
{i} ilave
adjunct
{i} ek
adjunct
muavin
adjunct
(Dilbilim) belirtecimsi
adjunct
{i} ikinci dereceden şey
adjunct
başka kelimeleri tanımlamak veya nitelemek için kullanılan kelime veya kelimeler
adjunct
tamamlayan
adjunct
esası teşkil etmeyen kısım
adjunct
{i} tamamlayıcı
adjunct
{i} niteleme sözcüğü
adjunct
{i} yardımcı

Tom bir yardımcı profesördür. - Tom is an adjunct professor.

الإنجليزية - الإنجليزية
{i} adjunct
accessory, auxiliary part; supplement, appendix
المفضلات