acısı çekme

listen to the pronunciation of acısı çekme
التركية - الإنجليزية
suffer
acı çek
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

acı çek
{f} suffering

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

He is suffering from a headache. - O, baş ağrısından acı çekiyor.

acı çek
{f} sorrow
acı çek
{f} pain

The injury caused the athlete great pain. - Yara atletin büyük acı çekmesine sebep oldu.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

acısı çekme
المفضلات