acımasız, insafsız davranışta bulunmak, gaddarlık etmek

listen to the pronunciation of acımasız, insafsız davranışta bulunmak, gaddarlık etmek
التركية - التركية
gavurluk etmek
acımasız, insafsız davranışta bulunmak, gaddarlık etmek

    الواصلة

    a·cı·ma·sız, in·saf·sız dav·ra·nış·ta bu·lun·mak, gad·dar·lık et·mek

    النطق

المفضلات