absolute temperature

listen to the pronunciation of absolute temperature
الإنجليزية - التركية
mutlak sıcaklık
salt sıcaklık
mutlak sıcaklık phys
saltık sıcaklık
absolute temperature scale
(Mühendislik) Kelvin ölçeği olarak bilinen, Lord Kelvin'in termodinamik ıskalası ile ölçeklendirilen sıcaklık dereceleri; diğer tüm sıcaklık ölçekleri bu ölçeğe göre derecelendirilir; Kelvin ölçeklendirmesi, ideal gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi temeline dayanır; mutlak ölçeklendirmede sıfır noktası, gazdaki moleküler hareketin olmadığı sıcaklıktır; bu sıcaklık ölçeklendirmesine göre, donma noktası -273, kaynama noktası ise +273 derece Kelvin'dir; doğada ideal gaz bulmak mümkün olmadığından, pratikte bu derecelendirmeler hidrojen, helyum, argon, oksijen ve nitrojen gibi gazlarla yapılır ve Kelvin ölçeği genellikle fizik bilimleri ve dinamik meteorolojide kullanılır
الإنجليزية - الإنجليزية
thermodynamic temperature
temperature measured from absolute zero, where all motion stops
temperature measured on the absolute scale
  See thermodynamic temperature
A temperature scale that starts with zero at absolute zero temperature
the temperature of a body or substance using the Kelvin temperature scale It is calculated by adding 273 15 to the Celsius temperature of the body
Temperature based on an absolute scale See thermodynamic temperature
Temperature measured from absolute zero In the Fahrenheit scale it is gauge temperature plus 460 degrees and is called Rankine temperature; in the Centigrade scale it is gauge temperature plus 273 degrees and is called Kelvin temperature
A temperature expressed on the thermodynamic scale, measured from Absolute Zero, or 0 Kelvin (K), also equivalent to -273 15C or -459 67F
temperature as measured using a scale in which the hypothetical lowest possible temperature is marked as zero (Thermodynamics)
The temperature of a body referred to the absolute zero, at which point the volume of an ideal gas is theoretically zero (absolute zero = - 459 67°F / - 273 15°C)
Temperature measured from absolute zero
is the temperature of a body referred to the absolute zero, at which point the volume of an ideal gas theoretically becomes zero On the Fahrenheit scale this is minus 459 67°F; on the Celsius scale it is minus 273 15°C Engineering values of minus 460°F and minus 273°C are used herein
Temperature measured or calculated on an absolute scale
Temperature based on an absolute scale
The temperature of a body referred to the absolute zero, at which point the volume of an ideal gas theoretically becomes zero (Fahrenheit scale is minus 459 67°F / Celsius scale is minus 273 15°C) (010)
The temperature of matter calculated from absolute zero Thermometer temperature to which is added 273°C or 459 6°F Sometimes called the Kelvin scale
The Kelvin and Rankine temperature scales are absolute temperature scales They use absolute zero (theoretically no molecular movement) as the zero point Conversely, the Celsius and Fahrenheit temperature scales are relative They use the freezing point of water (0°C in Celsius and 32°F in Fahrenheit) as the reference points The absolute temperature scales are used to convert from standard cubic feet per minute to actual cubic feet per minute
The fundamental temperature scale with its zero at Absolute Zero and expressed either in degrees Kelvin or degrees Rankine One Kelvin degree is equal to one Celsius or one centigrade degree and one Rankine degree is equal to one Fahrenheit degree To convert Celsius to Kelvin add 273 To convert Fahrenheit to Rankine add 460
absolute temperature

  الواصلة

  Ab·so·lute tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  äbsılut temprıçır

  النطق

  /ˈabsəˌlo͞ot ˈtemprəʧər/ /ˈæbsəˌluːt ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  senescent
المفضلات