ability to withstand disappointments

listen to the pronunciation of ability to withstand disappointments
الإنجليزية - الإنجليزية
ability to cope with disappointment, capability to overcome adversity
ability to withstand disappointments

  الواصلة

  a·bi·li·ty to with·stand disappointments

  التركية النطق

  ıbîlıti tı wîthständ dîsıpoyntmınts

  النطق

  /əˈbələtē tə wəᴛʜˈstand dəsəˈpointmənts/ /əˈbɪlətiː tə wɪθˈstænd dɪsəˈpɔɪntmənts/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات